3/12/09

APUNTS TIC 30.11.09

Dilluns a classe de TIC, vam aprendre a fer mapes conceptuals i una mica per sobre els fluxogrames.
 La creació del mapa passa per diversos estadis:

- selecció i jerarquització de conceptes (fer una llista i ordenar-la)
- reflexió sobre la relació cada concepte amb tots els altres (cercar els connectors)
- concepció d'una representació gràfica adequada (dibuixar el mapa de forma clara, entenedora i coherent)...

La construcció d'un mapa conceptual és doncs un procés intel·lectual que facilita un aprenentatge significatiu en la mesura en que ens ajuda a integrar els nous coneixements en els nostres esquemes mentals.

Quina diferència hi ha entre un esquema i un mapa conceptual?
Que els mapes tenen connectors per enllaçar diferents conceptes i els esquemes no.

Exemple de mapa conceptual:

I els fluxogrames són una eina que s'utilitza per representar procediments encaminats a resoldre una tasca.

Els fluxogrames tenen una simbologia molt definida de la que en podem destacar: