23/12/09

COMPETÈNCIES DIGITALS DEL MESTRE

La meva visió sobre les TIC abans d'entrar a la facultat, era que els infants anaven a l'aula d'informàtica a aprendre amb programes com JCLIC (treballat a classe), o veure contes i escoltar cançons amb l'ordinador. Fins aquí arribava la meva idea de TIC en el període infantil.

Ara en el període de tres/quatre mesos de classe que portem, he descobert un món de possibilitats per treballar les TIC amb infantil. Des de les pissarres tàctils, com ordinadors portàtils, bloc per compartir amb les famílies entre moltes coses més que és poden crear i realitzar amb aquets.

Com a educadora i futura mestra, he de dir que em fa molta pena adonar-me de com el llibre de tota la vida s'està perdent, però a la vegada m'alegro de què evolucionem i anem cap a un futur més pràctic i facilitador, tot i que penso que el llibre almenys un dia per setmana s'hauria de continuar treballant.

Pel que fa a les competències del mestre en relació a les tecnologies, he de dir que no ens em d'aturar mai, sobretot perquè tot evoluciona dia a dia i per tant, encara que sempre s'ha fet, ens em d'anar reciclant per poder ensenyar i aprendre nosaltres mateixes. La nova Web 2.0 és molt recent encara i innovadora però ja està dintre de molts centres educatius (per exemple l'escola Joan XXIII, que vam visitar).


- Nocions bàsiques de tecnologia:
Aquest considero que ja el tenia assolit abans d'entrar a la facultat, ja que sempre he tingut un nivell de coneixença de la informàtica (a nivell d'usuari) bastant bé, almenys per poder defensar-me.

- Aprofundiment de coneixements:
Aquest ha estat el pas en el qual he après moltíssim, perquè com ja he comentat abans no tenia coneixements de la majoria de recursos utilitzats a classe de TIC, destacar com a primer el bloc, també JClic (com autor), audacity, gymp (programa que utilitzo molt), google docs, entre altres.

Si hagués de fer una llista de les coses que no coneixia i les que ara utilitzo serien la majoria. Sobretot m'ha servit per adonar-me a nivell professional que els infants poden aprendre molt i amb varietat de recursos(sempre si tenim el material adient). Un dia per exemple podem veure el bloc d'aula, per observar si les famílies fan una continuació amb l'escola, un altre dia fem activitats Jclic, pissarra digitals com a treball... infinitats de eines es poden utilitzar.

- Creació de coneixements:
Si mireu aquest apartat, en el document adjuntat de la UNESCO, podreu adonar-vos que es cert el que diu referent a fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements, com ja s'ha comentat em d'ensenyar aquesta nova era tecnològica perquè els infants també es vagin involucrant en aquest món que comença.

Per últim, les Normes de la ISTE

Competències que haurien de tenir els docents i les dels estudiants:

Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents. Segons aquestes normes els docents haurien de ser competents en:
 - Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants
 - Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació   incorporant instruments contemporanis
 - Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital
 - Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat
 - Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge

Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants
 - Creativitat i innovació
 - Comunicació i col·laboració
 - Investigació i fluïdesa en l'ús de la informació
 - Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions
 - Ciutadania digital
 - Funcionament de la tecnologia i conceptes

Com a conjunt d'aquestes competències, considero que les tenim assolides, encara que alguns en un nivell més elevat que d'altres, ja que penso que influeix molt la persona segons els seus coneixements, capacitats d'innovació, creativitat...